روز مادر مبارک

روز مادر مبارک ، مادری که خداوند متعال بهشت را با آن همه عظمت فرش زیر پایش می کند و آسمان بوسه بر دستانش می زند.

واژه ی "مادر" آمیخته با شور، عشق و امید به آینده است، همچون فرشته ای نگهبان توست و تحمل رنج و مشقت تو برای او سختر از تحمل رنج و مشقت خودش است. تنها مادر است که هر چقدر تندی و بدی کنی باز هم تو را می بخشد و با آغوش باز تو را می پذیرد.

محبت مادری

حقیقت زندگی مادر، عشق ورزیدن، دوست داشتن وفداکاری است. اگر کار مادر را کوچک بپنداریم، مرتکب اشتباهی بزرگ شده ایم؛ چرا که کار او، انسان سازی و فضیلت پروری است. مادر در انجام این وظیفه، غرور و خودخواهی خود را به فداکاری و عشق ورزی تبدیل می کند و حتی حاضر می شود دفتر عشق و زندگی شخصی خود را برای مدتی نیمه باز گذارد یا مختومه سازد و فصلی نو در دفتر جدید فرزند بگشاید. به همین دلیل، مادران همواره در خور ستایش و نکوداشتند.

زیباترین تعریفی که از مادر شده و واقعا بیانگر مقام ومنزلت مادر است، حدیث زیبایی از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله است که فرمود: بهشت زیر پای مادران است

فود کورت آرتمیس این روز خجسته و زیبا را به تمام مادران دنیا علی الخصوص مادران ایرانی تبریک و تهنیت عرض می نماید.  خداوند همه مادران در قید حیات را سلامت و عمر با عزت در کنار فرزندانشان عنایت فرماید و مادرانی را که در قید حیات نیستند را رحمت عنایت فرماید.

((روزت مبارک مادر))